89414-56-2

Silane, [[2-(bromomethyl)-4-methoxyphenyl]ethynyl]trimethyl-